CeníkCeník výkonů, které
jsou hrazeny osobami, v jejichž prospěch se provádějí (tyto výkony nejsou
hrazeny zdravotními pojišťovnami)


Prohlídka pro:       vydání řidičského či zbrojního průkazu                    500 Kč

                              výkon určitých povolání                                             500 Kč

                              zaměstnavatele (vstupní, výstupní apod.)                 500 Kč

                              sportovní akce                                                            500 Kč

                               lázeňskou léčbu (samoplátce)                                   500 Kč

                               pobyt v zahraničí                                                        500 Kč

                               jiná speciální vyšetření na žádost pacienta               500 Kč

                               prodloužení řidičského průkazu

                               (při pravidelných periodických prohlídkách)              250 Kč

                               zdravotní průkaz                                                          200 Kč

                               studium na vysokých školách                                     200 Kč

                               umístění do ústavů sociální péče                               200 Kč

                               výpis ze zdravotní dokumentace                                220 Kč

                               potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely              60 Kč

                               aplikace očkovací látky mimo povinné očkování        100 Kč

                               zpráva pro komerční pojištění dle náročnosti

                               zpracování                                                                      250 - 500 Kč

                               Akupunktura                                                                    250 Kč

22.02.2020